Akademiuddannelse

Akademiuddannelser er videregående kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS point ved gennemførelse. Indholdet i uddannelserne er tilpasset erhvervslivets fremtidskrav til kompetencer inden for bl.a. ledelse, administration, økonomistyring og kommunikation. 

I samarbejde med Dania Erhverv udbyder vi muligheden for en akademiuddannelse, hvor virksomheden selv kan bestemme tempoet i medarbejdernes uddannelsesforløb.

Opbygning, struktur og uddannelseslinier
Se mere

KompetenceSilkeborg udbyder Akademiuddannelserne i samarbejde med Dania Erhverv. På deres hjemmeside kan du læse mere om uddannelsernes struktur og opbygning.

Akademiuddannelsen er en videregående kompetencegivende deltidsuddannelse, der giver ECTS points ved gennemførelse. 

For at få en hel Akademiuddannelse, skal du have minimum 5 fagmoduler (svarende til 50 ECTS point) samt bestået afgangsprojekt (10 ECTS point). Endvidere vil din erhvervserfaring på minimum 2 år tælle med som en del af din uddannelse, da denne kan blive anerkendt og omskrives til 60 ECTS point. Akademiuddannelsen svarer derfor til en kort videregående uddannelse på i alt 120 ECTS point.

 

Se mindre
Adgangskrav
Se mere

For at blive optaget på Akademiuddannelsen er adgangskravene:

  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte

Dette sammenholdes med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med eller efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Du kan læse mere om adgangskravene og mulighederne for merit på Dania Erhvervs hjemmeside

Se mindre
Tilskudsmuligheder
Se mere

Tilskudsmuligheder

Nogle af fagene på akademiuddannelserne er tilrettelagt, så der er mulighed for at søge om Statens VoksenUddannelsens støtte (SVU). Støtten udbetales til dig eller din arbejdsgiver (afhængigt af om du får løn under forløbet). SVU svarer til 80% af den højeste dagpengesats. Der kan søges SVU til både undervisningsdage og dage hvor du har fri (orlov) fra dit arbejde til at studere i forbindelse med forløbet. 

Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk.

Du kan søge om tilskud til videreuddannelse fra den eller de kompetencefonde din virksomhed indbetaler til. For at søge om tilskud skal du være omfattet af en overenskomst med en aftale om selvvalgt uddannelse.

Hvis du vil have flere informationer, kan du kontakte din fagforening, eller læse mere på følgende hjemmesider:

 

Se mindre
Studieordning
Se mere

Aktuelle studieordninger for Akademiuddannelserne - se dem her 

Eksamensformer

eksamenskataloget (pdf) kan du finde en uddybning og forklaring på de forskellige eksamensformer på akademifagene.

I studieordningen kan du se hvilken form for eksamen du skal til på dit fag. 

Eksamensbekendtgørelse
I eksamensbekendtgørelsen finder du overordnet information om regler og klage muligheder

Find bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160839

Nyttig information
Du kan på hjemmesiden Dania Erhverv eller AU Diplom finde blandt andet gældende studieordninger, struktur og opbygning af uddannelserne, studiested nær dig og meget mere nytting information.  

Se mindre