Arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU kurser) er et bredt udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse målrettet ufaglærte og faglærte inden for både den private og den offentlige sektor.

Tilmeldingsbetingelser
Se mere

Kriterier for optagelse på AMU kursus
AMU kursister optages i den rækkefølge, de tilmelder sig det enkelte AMU kursus. Der er således tale om "først til mølle"-princippet.

Velkommen eller aflysning af AMU kursus
Du vil modtage et velkomstbrev eller en aflysning til kurset fra KompetenceSilkeborg

Kost og logi
Hvis du bor mere end 60 km fra undervisningsstedet, kan du blive indkvarteret under kurset efter gældende regler.

Betalingsbetingelser
Ved udeblivelse fra AMU kursets første dag betales kr. 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og kr. 3.500,- for kurser på mere end 37 lektioner. Ved framelding senere end en uge før AMU kursets første dag betales kr. 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og kr. 2.500,- for kurser på mere end 37 lektioner.  

Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelsen eller frameldingen skyldes lovligt forfald, fritages denne for betalingen. Lovlig udeblivelse eller framelding defineres i henhold til reglerne i virksomhedens skrevne personalepolitik og skal kunne dokumenteres f.eks. kopi af personalepolitik.

Såfremt en arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende erstatter en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager, skal arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende ikke betale for udeblivelsen eller frameldingen. Det samme gælder, når uddannelsen eller enkeltfaget aflyses på institutionens foranledning, medmindre institutionen aflyser på grund af udeblivelse på første undervisningsdag.

Fakturering
Ved overskridelse af forfaldsdato på faktura mister KompetenceSilkeborg sit tilskud fra Staten i forbindelse med AMU-kurserne. Vi forbeholder os retten til at viderefakturere denne meromkostning til kunden i tilfælde af for sen betaling.

Se mindre
Indkvartering
Se mere

Mulighed for tilskud til kost og logi
Det er muligt at søge om tilskud til kost og logi, når du deltager på AMU-kurser.

Du skal opfylde følgende betingelser for at opnå tilskud til kost og logi:

 • Du skal have over 60 km fra din bopæl til uddannelsesstedet
 • Du må ikke have brugt en evt. videregående uddannelse de sidste 5 år
 • Du skal fremvise dokumentation for dine faktiske udgifter

Du kan mod dokumentation opnå et tilskud på 500 kr. pr. overnatning. Har du over 2 timers rejsetid, kan du opnå tilskud til indkvartering dagen før kursusstart.

Indkvatering til fordelagtige priser
Vi har indgået samarbejde med Scandic Silkeborg omkring indkvartering til fordelagtige priser.

Pris pr. overnatning inkl. morgenmad: kr. 790,- Du skal blot oplyse, at du er AMU kursist hos KompetenceSilkeborg. Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. 

Der findes mange muligheder for at finde et passende overnatningssted - søg blandt de mange muligheder  

Se mindre
Udlicitering af AMU kursus
Se mere

I det omfang det er bæredygtigt, vil uddannelsesinstitutionerne under VEU-Center Østjylland udlicitere uddannelsesopgaver til private. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde være sagligt og økonomisk velbegrundet. KompetenceSilkeborg anvender to samarbejdsmodeller ved samarbejde med private konsulentvirksomheder om tilskudsberettiget voksen- og efteruddannelse (AMU):

 1. Timelæreransættelse af ekstern konsulent til gennemførelse af undervisning
 2. Konkurrenceudsættelse / udlicitering

Udliciteringer følger de til enhver tid gældende vejledninger og kontrakter udsendt af Undervisningsministeriet.

Udlicitering af AMU opgaver til selvstændig kursus- eller konsulentvirksomhed

KompetenceSilkeborg satte følgende AMU mål i udbud med igangsættelse fra 1. februar 2013. Alle private kursus- eller konsulentvirksomheder kan søge udliciteringsaftale med KompetenceSilkeborg efter gældende regler.

Se endvidere udkast til udliciteringsaftale, hvor regler for udlicitering mellem offentlige AMU udbyder og private kursus- og konsulentvirksomheder fremgår. De indgåede aftaler fremgår af hjemmesiden samt af den private kursus- eller konsulentvirksomheds hjemmeside. Bilag vedrørende perioder, hvor de udbudte AMU mål anvendes, vil ligeledes fremgå på hjemmesiden. 

Vi udliciterer til enkelte private kursusudbyder AMU mål indenfor vores udbud. De udliciteret AMU mål kan ses i bilag til hver enkelt udliciteringskontrakt.  

Udliciteringer til følgende private kursusudbyder:

Se mindre
Udbudspolitik
Se mere

KompetenceSilkeborg udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelse mv.

AMU udbudspolitik 2017 

Se mindre
AMU godkendelser
Se mere

AMU-godkendelser i kursussamarbejdet mellem Silkeborg Tekniske Skole og Silkeborg Business College  
Med henblik på at skabe en enkel indgang for erhvervslivet og jobcentre til AMU efteruddannelse besluttede de to bestyrelser for henholdsvis Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg i 2012, at man med virkning fra 1. januar 2013 ønskede at fusionere de to skolers kursuscentre. Det fusionerede kursuscenter kalder vi KompetenceSilkeborg.

Silkeborg Business College og Silkeborg Tekniske Skole er godkendt til 7 faglige + IKV Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB), som hver samler et antal kurser (kompetencemål). Skolerne har ret og pligt til at udbyde alle mål i en FKB inden for det udbudsområde, skolerne er godkendt til. Hvis skolerne ikke selv kan dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning.

Godkendelser egne

Egne 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

Egne 2275 Administration

Egne 2235 Karrosseritekniske område

Egne 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.

Egne 2279 Reception, servering og service

Egne 2281 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

Egne 2290 Lager, terminal- og logistik

 

Godkendelser udlagte

Udlagte godkendelser UCH 01.01. - 30.06.17

Udlagte godkendelser Learnmark 18.01. - 27.06.17

Udlagte godkendelser Tradium 01.01. - 31.12.17

Udlagte godkendelser Learnmark 18.05 - 19.05.17

Udlagte godkendelser Learnmark 18.04. - 11.05.17

Udlagte godkendelser Learnmark 16.05. - 12.06.17

Udlagte godkendelser UCH 01.07. - 31.12.17

Udlagte godkendeler UCH 01.10. - 31.10.17

Udlagte godkendelser Learnmark 04.09. - 10.11.17

Udlagte godkendeler Mercantec 01.10. - 31.12.17

Udlagte godkendelser Learnmark 16.10. - 27.10.17

Udlagte godkendeler Aarhus Tech 12.10. - 03.11.17

Udlagte Mercantec 24.01. - 06.03.18 

Udlagte godkendelser UCH 01.02. - 23.03.18

Udlagte godkendelser Tradium 19.02. - 29.05.18

Udlagte godkendelser Mercantec 05.02. - 19.02.18

Udlagte godkendelser Skive College 09.04. - 20.04.18

Udlagte godkendelser Learnmark 19.02. - 02.03.18

Udlagte godkendelser Learnmark 05.03. - 20.06.18

Udlagte godkendelser Tradium 03.04. - 27.04.18

Udlagte godkendelser Skive College 29.10. - 09.11.18

Udlagte godkendelser Tradium 01.08. - 31.12.18

Udlagte godkendelser Learnmark 15.10 - 19.1018


Godkendelser lånte

Lånte godkendelser Tradium 25.08. - 27.01.17

Lånte godkendelser UCH 01.01. - 31.03.17

Lånte godkendelser Tradium 16.05. - 14.11.17

Lånte godkendelser Tradium 25.02.17

Lånte godkendelser Tradium 18.01. - 08.11.17

Lånte godkendelser Learnmark 17.01.17

Lånte godkendelser Tradium 18.04. - 08.09.17

Lånte godkendelser UCH 21.08. - 06.09.17

Lånte godkendelser SOSU Silkeborg 23.08. - 26.10.17

Lånte godkendelser Learnmark 20.04.17 og 03.05.17

Lånte godkendelser Tradium 03.04. - 10.10.17

Lånte godkendelser UCH 27.04. -30.05.17

Lånte godkendelser UCH 19.06. - 20.06.17

Lånte godkendelser Tradium 25.09. - 29.09.17

Lånte godkendelser UCH 07.09. - 19.09.17

Lånte godkendelser Tradium 06.06. - 19.06.17

Lånte godkendelser Tradium 13.09. - 10.10.17

Lånte godkendelser Tradium 07.09. - 12.10.17

Lånte godkendelser UCH 07.11. - 06.12.17

Lånte godkendelser UCH 20.09. - 28.09.17

Lånte godkendelser Learnmark 05.09.17

Lånte godkendelser Tradium 02.10. - 13.10.17

Lånte godkendelser Tradium 27.11. - 07.12.17

Lånte godkendelser Tradium 11.12. - 15.12.17

Lånte godkendelser UCH 27.11. - 28.11.17

Lånte godkendelser Tradium 19.12. - 20.12.17

Lånte godkendelser Tradium 18.12. - 19.12.17

Lånte godkendelser Tradium 09.01. - 01.02.18

Lånte godkendelser Tradium 08.03. - 15.05.18

Lånte godkendelser SOSU Øst 10.01. - 21.02.18

Lånte godkendelser Tradium 05.03. - 01.06.18

Lånte godkendelser Tradium 26.02. - 02.03.18

Lånte godkendelser Tradium 30.04. - 04.05.18

Lånte godkendelser UCH 01.04. - 30.06.18

Lånte godkendelser SOSU Øst 01.09. - 01.11.18

Lånte godkendelser Tradium 15.05. - 26.09.18

Lånte godkendelser Tradium 02.05. - 07.06.18

Lånte godkendelser UCH 05.11. - 08.11.18

 

Procedure for aftale om udlagt undervisning

Ønskes aftale om udlæg af undervisning, rettes henvendelse til kursusadministrationen med oplysning om de mål, der ønskes udlagt. Hvis anmodningen imødekommes, udarbejder KompetenceSilkeborg en aftale på de ønskede mål, og fremsender aftalen i 2 eksmplar til samarbejdsskolen.

Se mindre
Kvalitet og evaluering
Se mere

Evaluering af Voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriets webbaserede værktøj www.viskvalitet.dk, bruges til tilfredshedsmålinger ved afslutningen af alle arbejdsmarkedsuddannelser (AMU kurser), hvilket er et krav fra Undervisningsministeriet.

Evalueringsoversigt for kursister:

Evalueringsoversigt for virksomheder:

Evalueringsoversigter kan findes under punktet "Resultatoversigter" på www.viskvalitet.dk

Gennemførelsesprocent og beståelsesprocent 

Undervisningsministeriet statistikdatabase
Undervisningsministeriet og Styrelsen for IT og lærring (STIL) stiller en statistikdatabase til rådighed, følg linket herunder til AMU delen

Skolens arbejde med kvalitet og kvalitetssikring
Arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring hos KompetenceSilkeborg tager udgangspunkt i de formelle krav, der stilles i det lovmæssige grundlag for skolens virksomhed og i skolens pædagogiske strategi.

Skolen arbejder systematisk med kvalitetssikring af alle skolens aktiviteter.

Det gøres blandt andet ved følgende:

 • Alle undervisningsforløb slutevalueres ved et spørgeskema
 • Der gennemføres fokusgruppeinterview på alle uddannelsesområder
 • Der gennemføres virksomhedstilfredshedsundersøgelser
 • Kvalitet i undervisningen er et fast punkt på pædagogiske dage
 • Der gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Der gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler

Alle aktiviteter indgår i en årlig cyklus/kvalitetshjul.

Se mindre
Generel om deltagelse på AMU
Se mere

Tilmelding via www.efteruddannelse.dk
Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU kurser) skal for beskæftigede og selvstændige erhvervsdrivende ske via portalen www.efteruddannelse.dk

Efteruddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser. På portalen kan virksomheder og kursister finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger.

Virksomhedsmedarbejdere, som skal administrere kurser og ansøgninger på deres virksomheds vegne, skal have tildelt de nødvendige rettigheder hertil på NemLogin Brugeradministration. 

EfterUddannelse.dk gør brug af rettighederne: "Ret til at administrere VEU Kurser" og "Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud".

Du er altid velkommen til, at kontakte KompetenceSilkeborg for hjælp og vejledning til bruge af portalen efteruddannelse.dk.

Ledige kan tilmelde sig et AMU kursus ved at kontakte KompetenceSilkeborg pr. telefon eller mail, så vil vi sørge for den videre tilmelding.

Økonomi i forbindelse med AMU kurser
Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU kurser). Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven.

For personer med en uddannelsesbaggrund som ufaglært eller faglært er deltagerbetalingen på arbejdsmarkedsuddannelser ca. 108 kroner eller 184 kroner pr. dag.

For personer med en uddannelsesbaggrund over faglært niveau er deltagerbetalingen højere, da staten ikke betaler tilskud til AMU kurset.

VEU-godtgørelse og befordringstilbud
Det er muligt at få økonomisk støtte i form af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring under et AMU-kursus. For 2018 ligger godtgørelsen på kr. 860,00 pr. dag pr. kursist.

For at få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Det vil sige, at din uddannelse ikke må forudsætte bestået uddannelse på gymnasialt niveau. Kontakt kursusadministrationen for nærmere vejledning herom, eller læs mere på veug.dk.

Særlige gennemførelsesformer
Har I som virksomhed behov for en særlig tilrettelæggelses- eller afholdelsesform, eksempelvis dobbelt lærerdækning, ændret undervisningsform, undervisning på virksomhedens adresse, weekend-, aften- eller natundervisning, har vi mulighed for at efterkomme jeres ønsker mod en tillægspris.

I har som virksomhed også mulighed for at sikre gennemførelse af et kursus, hvis I benytter princippet om at købe af tomme pladser på det enkelte kursus.

Deltagerantal
På et AMU kursus skal der være 20 tilmeldte for at kurset kan gennemføres. For en virksomhed er det muligt at betale tompladsbetaling op til de 20 deltagere, så kurset kan gennemføres med et mindre antal deltagere. Dette aftales enten med kursusadministrationen eller en uddannelseskonsulent.

 

Se mindre