Fokus på din virksomheds fremtid

KompetenceSilkeborg´s konsulenthus arbejder for mange forskellige organisationer over hele landet. Vi har altid fokus på, at kompetenceudvikling er en del af den samlede forretningsplan, så I opnår et stort udbytte, på både den korte og den lange bane. Det handler om at få lagt en god strategi og få lavet en god plan, så udbyttet af kompetenceudviklingen bliver direkte anvendelig i daglig arbejdspraksis. Vi tager derfor udgangspunkt i virksomhedens strategi, mål og værdier og udvikler en kompetencestrategi og en langsigtet uddannelsesplan for hele organisationen. Det kan vi gøre sammen med ledelsen, tillidsrepræsentanter og medarbejdere afhængig af virksomhedens ønsker.

Før vi går i gang med selve undervisningen, skal vi i FØR fasen være helt skarpe på formål og mål, så vi kan undervise i præcis det, der giver det rette udbytte. I EFTER fasen skal vi sikre, at det lærte opsamles i organisationen og bliver til forpligtende aftaler, der baner vejen for den ønskede målopfyldelse. Det gør vi typisk gennem mindre workshops, evalueringsmøder og effektmålinger, hvor der følges grundigt op. Vi arbejder således med en FØR, UNDER og EFTER fase og opnår på den måde rigtig gode resultater sammen med vores virksomheder.

Når vi arbejder strategisk med dig som erhvervskunde vil du altid arbejde sammen med en kompetent projektleder, der vejleder og rådgiver om strategisk kompetenceudvikling for hele din organisation. Når aftalerne er på plads om indhold og struktur, kan du som virksomhedsleder trygt koncentrere dig om din forretning. Projektlederen vil nemlig hjælpe dig med at holde fokus på forløbet og dermed sikre, at din virksomhed også fremadrettet har de nødvendige kompetencer og når sine mål.